Ballerup

[tdc_zone]

Ballerup - BusinessBallerup

Ballerup

Ballerup er en bydel i Ballerup Kommune i Storkøbenhavn med 39.173 indbyggere (2018), beliggende i Region Hovedstaden på Sjælland. Bydelen ligger 16 kilometer nordvest for København Centrum, øst for Smørumnedre og vest for Herlev. Hele kommunen har 48.211 indbyggere (2013).

I 1911 havde Ballerup 1.161 indbyggere, heraf ernærede 133 sig ved landbrug, 403 ved håndværk og industri, 263 ved handel, 56 ved transport og 106 af egne midler.

Historie om Ballerup

Ballerup
Landsbyen
I 1682 bestod Ballerup landsby af 13 gårde, 5 huse med jord og 13 huse uden jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 856,7 tønder land skyldsat til 205,30 tønder hartkorn. Dyrkningsformen var trevangsbrug.

Stationsbyen
Omkring århundredeskiftet blev byen beskrevet således: “Ballerup, ved Landevejen og Jærnbanen til Frederikssund, med Kirke, Præstegd., Skole, Asyl (Ballerup-Maalev Asyl, opr. 1880 af Menigheden), Mølle, stor Kro og Hotel (med Forsamlingssal, Teater osv.), Jærnbane-, Telegraf- og Telefonstation og Postekspedition (ved Stationen Losseplads for Kbh’s Renovationskompagni)”.

Fra århundredeskiftet voksede Ballerup stationsby hurtigt: i 1906 935 indbyggere, i 1906 1.044 indbyggere i 1911 1.161 indbyggere, i 1916 1.200 indbyggere fordelt på 203 husstande, i 1921 1.473 indbyggere fordelt på 256 huse, i 1925 1.769 indbyggere, i 1930 2.445 indbyggere, i 1935 2.286 indbyggere fordelt på 658 husstande og i 1940 2.577 indbyggere fordelt på 841 husstande.

I 1911, da Ballerup havde 1.161 indbyggere, var 133 sysselsat ved landbrug, 403 ved håndværk og industri, 263 ved handel, 56 ved transport og 106 levede af egne midler. I 1930, da Ballerup havde 2.445 indbyggere, levede 350 af landbrug, 992 af håndværk og industri, 251 af handel, 193 af transport, 168 af immateriel virksomhed, 181 af husgerning, 293 var ude af erhverv og 17 havde ikke angivet næringsvej.

Frem til 1930 fik Ballerup en lang række offentlige og private virksomheder: af offentlige og andre bygninger m.m. kan nævnes: kommuneskolen opført 1901 og tegnet af arkitekt Mandrup-Poulsen, gymnastiksal opført 1927 og tegnet af Knud Barfoed, gasværk opført 1909 og tegnet af ingeniør V. Nielsen, alderdomshjem opført 1926 og tegnet af H. Nielsen, badeanstalt opført 1926, brandstation opført 1926 og tegnet af arkitekt H. Nielsen og ingeniør Thomassen. Af statslige bygninger kan nævnes posthuset fra 1916 og tegnet af Magdahl-Nielsen. Af private bygninger og anlæg kan nævnes Ballerup Realskole opført 1915 og tegnet af arkitekt O. Falkentorp, Teknisk skole opført 1916 og tegnet af arkitekt O. Falkentorp, Haandværker- og Borgerstiftelse opført 1925 og tegnet af Hjalmar Nielsen, Ballerup Vandværk opført 1925 og tegnet af ingeniørerne K. og E. Degn, transformatorstation for Nordsjællands Elektricitetsværk opført 1918, Den sjællandske Bondestands Sparekasses og De kjøbenhavnske Forstæders Banks kontorer samt Dahls Tapetfabrik.

Bag om Ballerup

Ballerup

[/tdc_zone]